Blakesley, Jacob. Nuotolinis Dantės Vertimų Skaitymas. Vertimo studijos 10 (gruodžio 20, 2017): 65-75. žiūrėta rugpjūčio 21, 2019. http://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/11282.