1.
Dini PU. Vertimas ir „Etymologica veritas“ (remiantis pradžios knyga 2, 23). VS [Prieiga per internetą]. 20 gruodž. 2017 [žiūrėta 21 rugpj. 2019] ;10:20-4. Available from: http://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/11271