1.
Acim R. Šekspyro meilės poezijos neišverčiamumas. VS [Prieiga per internetą]. 20 gruodž. 2017 [žiūrėta 21 rugpj. 2019] ;10:45-4. Available from: http://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/11276