1.
Tumosaitė A, Grigaliūnienė J. Kultūriniai konceptai kalboje: episteminės frazės „I think“ ir su ja susijusių modelių ypatumai ir jų vertimas į lietuvių kalbą. VS [Prieiga per internetą]. 20 gruodž. 2017 [žiūrėta 21 rugpj. 2019] ;10:135-5. Available from: http://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/11298