Žurnalistikos Tyrimai

Žurnalistikos tyrimai
„Žurnalistikos tyrimai“ yra periodinis mokslinių straipsnių leidinys, kuriame skelbiami komunikacijos ir informacijos studijų krypties – žurnalistikos (veiklos, kūrinių, struktūros) tyrinėjimai, taip pat žinios, atspindinčios žurnalistikos raidos tendencijas ir naujienas (interviu, recenzijos, apžvalgos, šaltinių publikacijos). 

................................................................................................................. 

Tarptautinė mokslo ir praktikos konferencija

Cenzūros slinktis ir forma“

2017 m. gegužės 4 - 5 d.

 

Žiniasklaida kasdien atspindi dalį visuomenės socialinių, politinių, kultūros interesų, kurie – kaip dažniausiai tikimės – sutampa su valstybinės valdžios interesais. Arba nesutampa. Įvykių, nuomonių atspindėjimas, pramogų sklaida yra šių interesų sankryžose. Ir, kaip rodo demokratinių patirčių laikotarpiai, politinių ir kūrybinių idėjų rungtys dėl įtakų bei pripažinimo gali ne tik iškelti, bet taip pat slopinti vardus, kūrinius, sprendimus. Šis slopinimas turi įvairių būdų – nelygu galia ir jos įrankiai: kalba, žiniasklaida, teisė, ginklas... Nepaisant, kad nutolome nuo Antano Smetonos cenzūros laikų (kartais ją net pateisindami), išsivadavome iš okupacinių laikotarpių priespaudos, o Konstitucija mums teigia, kad cenzūra apskritai draudžiama, kažkodėl išgirstame, jog... Cenzorius gyvas.

Nejaugi? Kur? Kada? Kaip?

Juk žmogus, išsikovojęs spaudos laisvę, turėtų, naudodamasis informacijos technologijomis, tiesiog mėgautis raiškos priemonėmis.

Kviečiame Jus, mokslininką ir medijų praktiką, dalyvauti konferencijoje, kurioje būtų galima aptarti politinius, kūrybinius, ekonominius laisvės iššūkius nagrinėjant šiuolaikinių suvaržymų veiksnius.

Prof. dr. Andrius Vaišnys

Doc. dr. Mantas Martišius

Dr. Viktor Denisenko

Dokt. Valius Venckūnas

 

Gegužės 4 d. konferencija vyks Vilniuaus universiteto bibliotekoje (Baltoji salė) 

Gegužės 5 d. konferencija vyks Prezidento Antano Smetonos dvare (Ukmergės raj.) REGISTRUOTIS VAŽIAVIMUI

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA