[1]
Žižytė V. ir Tamulevičienė D. 2018. Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 17-18 (spal. 2018), 180-197. DOI:https://doi.org/10.15388/batp.v0i1.11961.