[1]
Kanapickienė R. 2014. Kontrolės priemonės viešojo sektoriaus subjektų nematerialiojo turto apskaitoje. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 16 (gruodž. 2014), 19-27. DOI:https://doi.org/10.15388/batp.2014.No16.2.