[1]
Tamulevičienė D., Mackevičius J. ir Gaižauskas L. 2020. Standartinių išlaidų ir normatyvinio metodų taikymo gamybos įmonėse metodika. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 21, (birž. 2020), 4. DOI:https://doi.org/10.15388/batp.2020.19.