(1)
Mackevičius J.; Valkauskas R.; Tamulevičienė D. Įgimtos Audito Rizikos Veiksnių Kiekybinio Vertinimo Metodika. BATP 2018, 70-84.