(1)
Žižytė V.; Tamulevičienė D. Veiklos Sritimis grįsto Savikainos skaičiavimo Metodo Taikymas: Buhalterines Ir Audito Paslaugas teikiančios įmonės Atvejis. BATP 2018, 180-197.