(1)
Kanapickienė R. Kontrolės priemonės viešojo Sektoriaus Subjektų Nematerialiojo Turto Apskaitoje. BATP 2014, 19-27.