(1)
Mackevičius J.; Savickas V. Prof. Vlado Jurgučio įžvalgos Apie Bankus Ir Jų plėtotė Lietuvių Auditorių Darbuose. BATP 2014, 129-140.