(1)
Pečiulytė I.; Ruževičius J. Kokybės Audito Metodologijos Tobulinimas. BATP 2014, 8-25.