(1)
Giriūnas L.; Mackevičius J. Prof. Vlado Jurgučio įžvalgų Apie Pinigus Analizė Ir Jų plėtotė Lietuvių Autorių Darbuose. BATP 2014, 191-201.