(1)
Vaičiulytė I.; Rudžionienė K. Įmonių Nuosavo Kapitalo Ir Jo Apskaitos Ypatumai. BATP 2014, 52-62.