(1)
Karlonaitė I.; Rudžionienė K. Aplinkosaugos Informacijos Atskleidimo kokybės Vertinimo Modelis. BATP 2014, 76-87.