(1)
Tamulevičienė D.; Mackevičius J. Produkcijos Savikainos Kalkuliavimo Raida Lietuvoje (1918 – 2019 m.). BATP 2019, 2.