(1)
RaziūnienėD.; JuškaitėG. Apskaitos Klaidų Ir apgaulės Nustatymas: Atvejo Analizė. BATP 2020, 21, 3.