(1)
TamulevičienėD.; MackevičiusJ.; GaižauskasL. Standartinių išlaidų Ir Normatyvinio Metodų Taikymo Gamybos įmonėse Metodika. BATP 2020, 21, 4.