(1)
Tamulevičienė D.; Mackevičius J.; Gaižauskas L. Standartinių išlaidų Ir Normatyvinio Metodų Taikymo Gamybos įmonėse Metodika. BATP 2020, 21, 4.