Žižytė V., & Tamulevičienė D. (2018). Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis. Buhalterinės Apskaitos Teorija Ir Praktika, (17-18), 180-197. https://doi.org/10.15388/batp.v0i1.11961