Kanapickienė R. (2014). Kontrolės priemonės viešojo sektoriaus subjektų nematerialiojo turto apskaitoje. Buhalterinės Apskaitos Teorija Ir Praktika, (16), 19-27. https://doi.org/10.15388/batp.2014.No16.2