Tamulevičienė D., Mackevičius J., & Gaižauskas L. (2020). Standartinių išlaidų ir normatyvinio metodų taikymo gamybos įmonėse metodika. Buhalterinės Apskaitos Teorija Ir Praktika, 21, 4. https://doi.org/10.15388/batp.2020.19