Kanapickienė R. Kontrolės priemonės viešojo sektoriaus subjektų nematerialiojo turto apskaitoje. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, n. 16, p. 19-27, 19 gruodž. 2014.