Tamulevičienė, Daiva, Jonas Mackevičius, ir Lionius Gaižauskas. 2020. „Standartinių išlaidų Ir Normatyvinio Metodų Taikymo Gamybos įmonėse Metodika“. Buhalterinės Apskaitos Teorija Ir Praktika 21 (birželio), 4. https://doi.org/10.15388/batp.2020.19.