Žižytė V. ir Tamulevičienė D. (2018) „Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(17-18), p. 180-197. doi: 10.15388/batp.v0i1.11961.