Kanapickienė R. (2014) „Kontrolės priemonės viešojo sektoriaus subjektų nematerialiojo turto apskaitoje“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(16), p. 19-27. doi: 10.15388/batp.2014.No16.2.