[1]
Žižytė V. ir Tamulevičienė D., „Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis“, BATP, nr. 17-18, p. 180-197, spal. 2018.