[1]
Kanapickienė R., „Kontrolės priemonės viešojo sektoriaus subjektų nematerialiojo turto apskaitoje“, BATP, nr. 16, p. 19-27, gruodž. 2014.