[1]
Každailienė J. ir Daujotaitė D., „Prekinio kredito rizikos vertinimas verslo įmonėse“, BATP, nr. 15A, p. 133-148, liep. 2014.