[1]
RaziūnienėD. ir AdaškevičU., „Finansinio audito įrodymai“, BATP, nr. 20, p. 7, kovo 2020.