[1]
RaziūnienėD. ir JuškaitėG., „Apskaitos klaidų ir apgaulės nustatymas: atvejo analizė“, BATP, t. 21, p. 3, bal. 2020.