[1]
Tamulevičienė D., Mackevičius J., ir Gaižauskas L., „Standartinių išlaidų ir normatyvinio metodų taikymo gamybos įmonėse metodika“, BATP, t. 21, p. 4, birž. 2020.