Žižytė V., ir Tamulevičienė D. „Veiklos Sritimis grįsto Savikainos skaičiavimo Metodo Taikymas: Buhalterines Ir Audito Paslaugas teikiančios įmonės Atvejis“. Buhalterinės Apskaitos Teorija Ir Praktika, nr. 17-18, 2018 m.spalio, p. 180-97, doi:10.15388/batp.v0i1.11961.