Kanapickienė R. „Kontrolės priemonės viešojo Sektoriaus Subjektų Nematerialiojo Turto Apskaitoje“. Buhalterinės Apskaitos Teorija Ir Praktika, nr. 16, 2014 m.gruodžio, p. 19-27, doi:10.15388/batp.2014.No16.2.