1.
Tamulevičienė D, Valkauskas R. Lietuvos buhalterinės apskaitos ir statistikos sąsajos bei transformacijos. BATP [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio1 d.];0(17-18):141-55. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/11850