1.
Žižytė V, Tamulevičienė D. Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis. BATP [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio30 d.];0(17-18):180-97. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/11853