1.
Kanapickienė R. Kontrolės priemonės viešojo sektoriaus subjektų nematerialiojo turto apskaitoje. BATP [Prieiga per internetą]. 2014 m.gruodžio19 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];0(16):19-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/13007