1.
Každailienė J, Daujotaitė D. Prekinio kredito rizikos vertinimas verslo įmonėse. BATP [Prieiga per internetą]. 2014 m.liepos9 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];0(15A):133-48. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/13117