1.
Giriūnas L, Mackevičius J. Prof. Vlado Jurgučio įžvalgų apie pinigus analizė ir jų plėtotė lietuvių autorių darbuose. BATP [Prieiga per internetą]. 2014 m.liepos9 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];0(15A):191-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/13122