1.
Tamulevičienė D, Mackevičius J, Gaižauskas L. Standartinių išlaidų ir normatyvinio metodų taikymo gamybos įmonėse metodika. BATP [Prieiga per internetą]. 2020 m.birželio25 d. [žiūrėta 2022 m.spalio1 d.];210:4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/17751