[1]
Lobachevskaja O. 2014. Baltarusijos kraštotyrinės fotografijos pradininko Michalo Kuscinskio (1829–1905) palikimas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje. Bibliotheca Lituana. 3, (gruodž. 2014), 152-165. DOI:https://doi.org/10.15388/BiblLita.2014.3.15567.