[1]
Žilys S. 2012. Bažnyčių metrikų knygos ir parapijiečių sąrašai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje: kilmė ir konfesiniai ypatumai. Bibliotheca Lituana. 2, (spal. 2012), 123-154. DOI:https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15583.