[1]
Steponaitienė J. 2012. Senieji rankraštiniai bibliotekų katalogai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Bibliotheca Lituana. 2, (spal. 2012), 155-169. DOI:https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15584.