[1]
Cicėnienė R. 2012. Senieji atminties institucijų katalogai Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių fonduose: Slucko Šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventoriaus atvejis. Bibliotheca Lituana. 2, (spal. 2012), 255-277. DOI:https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15589.