[1]
Pietrzkiewicz I. 2012. Inwentarz kościoła Św. Piotra na Antokolu spisany przez Piotra Korkonosa z 1609 roku. Bibliotheca Lituana. 2, (spal. 2012), 313-328. DOI:https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15591.