[1]
Witkowski R. 2012. Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła w Nieświeżu (1651). Bibliotheca Lituana. 2, (spal. 2012), 329-427. DOI:https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15592.