[1]
Kuliešienė E. 2012. Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno prie Šv. Jurgio bažnyčios bibliotekos 1677 metų inventorius: šaltinio publikacija. Bibliotheca Lituana. 2, (spal. 2012), 429-446. DOI:https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15593.