[1]
BalkusM. 2019. 1920–1940 m. Kauno miesto gyventojų vidaus pasų kortelės kaip genealogijos ir lokalinės istorijos šaltinis. Bibliotheca Lituana. 6, (gruodž. 2019), 45-68. DOI:https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.4.