[1]
PangonytėR. 2019. Prozopografijos galimybės Karpių giminės genealoginiuose tyrimuose. Bibliotheca Lituana. 6, (gruodž. 2019), 100-120. DOI:https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.7.