[1]
JasiūnienėG. 2019. Genealoginiai ryšiai Žemaitijos bajorų heraldikos šaltiniuose XVI a. antroje pusėje – XVIII a. Bibliotheca Lituana. 6, (gruodž. 2019), 148-166. DOI:https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.VI.9.